Piegādes laiks 2-3 darba dienas

Privātuma politika


1. Interneta vietnes www.dulkanshop.com vispārīgie lietošanas noteikumi
1.1. Pirms sākt lietot SIA “DULKAN” (reģistrācijas Nr. 50003720011, adrese – Latgales 322 ielā, Rīgā, LV- 1063) interneta vietni www.dulkanshop.com, lūdzam rūpīgi izlasīt šos interneta vietnes www.dulkanshop.com lietošanas noteikumus (turpmāk – noteikumi).
1.2. Ar interneta vietni dulkanshop.com tiek saprasta SIA “DULKAN” izveidotā interneta vietne, kuras interneta adrese ir www.dulkanshop.com, ar visu tajā esošo informāciju un materiāliem.
1.3. Apmeklējot interneta vietni dulkanshop.com vai izmantojot tajā izvietoto informāciju par precēm un pakalpojumu sniegšanu, Jūs personiski vai Jūsu pārstāvētā persona, ja darbojaties tās vārdā, piekrīt šiem noteikumiem.
1.4. Gadījumā, ja nepiekrītat šiem noteikumiem, lūdzam neapmeklēt un nelietot interneta vietni dulkanshop.com, kā arī neizmantot tajā piedāvātos pakalpojumus un ietverto informāciju.
1.5. Informējam, ka SIA “DULKAN” interneta vietnē dulkanshop.com ievadītās informācijas (tai skaitā fizisko personu datu) apstrādes mērķis ir tajā norādīto pakalpojumu sniegšana un palīdzības sniegšana interneta vietnes dulkanshop.com lietošanas laikā.
1.6. SIA “DULKAN” ir tiesības jebkurā brīdī vienpusēji mainīt interneta vietnes dulkanshop.com saturu un lietošanas noteikumus. Šādas izmaiņas stājas spēkā pēc to publicēšanas interneta vietnē dulkanshop.com.
1.7. Ar brīdi, kad sākat lietot interneta vietni dulkanshop.com vai minētajā vietnē veicat jebkādas aktivitātes, tiks uzskatāms, ka esat iepazinies ar lietošanas brīdī spēkā esošajiem noteikumiem un ievērosiet tos. Katram interneta vietnes lietotājam ir pienākums regulāri pārlasīt noteikumus, lai savlaicīgi būtu lietas kursā par tajos veiktajām izmaiņām. Ja nepiekrītat noteikumiem, tad aizliegts lietot interneta vietni.
1.8. Interneta vietnes dulkanshop.com lietotājiem ir tiesības izmantot tajā piedāvātās iespējas un pakalpojumus par cenu, kāda ir spēkā attiecīgā pakalpojuma piedāvāšanas brīdī. SIA “DULKAN” ir tiesības jebkurā brīdī pēc saviem ieskaitiem mainīt interneta vietnē dulkanshop.com norādītās cenas un/vai izveidot jaunus maksas pakalpojumus.
1.9. dulkanshop.com lietotājs var iegādāties Produktus kā nereģistrēts lietotājs.
1.10. Interneta vietnes lietotājs piekrīt saņemt informāciju no interneta vietnes dulkanshop.com par dažāda veida aktualitātēm, ja ir saņemta lietotāja, kā datu subjekta brīva un nepārprotama piekrišana (izņemot gadījumus, kad ziņu nosūtīšana lietotājam tiek veikta uz cita tiesiskā pamata).
1.11. SIA “DULKAN” neatbild par jebkāda veida izdevumiem un zaudējumiem, kas radušies interneta vietnes dulkanshop.com lietošanas laikā.
1.12. Gadījumos, ja ir neskaidrības par SIA “DULKAN” interneta vietnē dulkanshop.com ievietoto dokumentu formu aizpildīšanu, lūgums sazināties ar veikalu +371 67297611
 
2. Interneta vietnē www.dulkanshop.com piedāvāto pakalpojumu izmantošana
2.1. Jums vienmēr ir jārīkojas saskaņā ar interneta vietnē dulkanshop.com norādīto kārtību.
2.2. Visas cenas ir norādītas ar PVN 21%, saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu.
2.3. Neizmantojiet interneta vietnē dulkanshop.com ievietoto informāciju ļaunprātīgi. Interneta vietnē piedāvātos pakalpojumus drīkstat izmantot tikai saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. SIA “DULKAN” ir tiesība apturēt vai pārtraukt pakalpojumu sniegšanu, ja pasūtījuma laikā netiek nodrošināta atbilstība interneta vietnes dulkanshop.com lietošanas noteikumiem.
2.4. Pieprasot SIA "DULKAN" vai tās vārdā pārstāvētai personai veikt izmaiņas reģistrētajā pasūtījumā, kas ir nepabeigts, lūdzam ņemt vērā, ka izmaiņas iespējams pieteikt, rakstot e-pastu uz shop@dulkan.lv no pasūtījumā norādītā e-pasta adreses vai sazinoties ar SIA "DULKAN", zvanot no pasūtījumā norādītā telefona numura uz dulkanshop.com tālruņiem: +371 67297611 , +371 27761572.
2.5. SIA “DULKAN”, konstatējot interneta vietnē dulkanshop.com kļūdas un/vai neprecizitātes preces cenās vai aprakstos, līdz brīdim, kamēr nav ieskaitīta apmaksa par konkrēto preci, ir tiesības vienpusēji atcelt distances līgumu. Izņēmuma veidā SIA “DULKAN” distances līgumu var atcelt gadījumos, ja distances līgums noslēgts ar otras puses ļaunprātību, vai ar viltu, vai ar spaidiem; pasūtītās preces trūkumu dēļ; pārmērīgā zaudējuma dēļ, ko cieš viena vai otra puse; preces samaksas nokavējuma dēļ un citos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.
2.6. Interneta vietnes dulkanshop.com lietošana nepiešķir nekādas īpašuma tiesības uz saturu, kam ir tiesības piekļūt. Aizliegts izmantot interneta vietnē dulkanshop.com ievietotās informācijas saturu, ja vien nav šī satura īpašnieka atļaujas vai cita veida atļaujas saskaņā ar likumu. Šie noteikumi nepiešķir tiesības izmantot nevienu interneta vietnē dulkanshop.com iekļautu zīmolu vai logotipu. Aizliegts noņemt, padarīt nesaprotamus vai mainīt paziņojumus, kas redzami interneta vietnē dulkanshop.com vai tiek sniegti ar interneta vietnes dulkanshop.com starpniecību.
2.7. Interneta vietnē dulkanshop.com tiek attēlots preču saturs un apraksts un cita informācija, kas ir SIA “DULKAN” īpašums.
2.8. Saistībā ar izmantotajiem pakalpojumiem SIA “DULKAN” ir tiesīgs nosūtīt paziņojumus, atgādinājumus par uzsāktajiem, bet nepabeigtajiem pakalpojumiem un citu informāciju uz ievadīto elektronisko e-pasta adresi ar mērķi uzlabot pakalpojumu sniegšanas kvalitāti. Tāpat SIA "DULKAN" ir tiesīgs nosūtīt informāciju, tai skaitā tiešo zvanu veidā, par  dulkanshop.com un SIA "DULKAN" sadarbības partneru jaunumiem, akcijām un atlaidēm. Jums ir tiesības atteikties no jebkādu jaunumu saņemšanas, nosūtot informāciju uz epastu: shop@dulkan.lv
 
3. Interneta vietnē www.dulkanshop.com ievadīto datu izmantošana un konfidencialitāte
3.1. SIA “DULKAN”, attiecībā uz fiziskās personas datu apstrādi veic visus nepieciešamos pasākumus lai nodrošinātu datu drošību saskaņā ar Vispārīgo Datu aizsardzības regulu ES2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti. Izdarot pasūtījumu vietnē dulkanshop.com pircējs dod savu piekrišanu savu datu apstrādei, izmantošanai, reģistrēšanai un uzglabāšanai grāmatvedības reģistros saskaņā ar spēkā esošo likumdošanu.
3.2.  Veicot pasutījumu internet vietnē dulkanshop.com , pircējs piekrit nodot SIA ”DULKAN” sekojošos personas datus:
- Vārds, uzvārds, personas kods vai dzimšanas datums;
- Korespondences adrese, telefona numurs, e-pasta adrese;
- Bankas dati;
- Videonovērošanas ieraksti un attēli;
 - Komunikācijas dati. Informācija no e-pasta adreses – vēstules, kas ir saistīti ar klienta  komunikāciju ar kompāniju;
 - Sīkdatnes – dati par dulkanshop.com  interneta vietnes apmeklēšanu; Ja klients nevēlas atļaut izmantot sīkdatnes, klients var to izdarīt savas pārlūkprogrammas uzstādījumos, tomēr tādā gadījumā vietnes lietošana var būt ierobežota;
  - Dati, laiks, interneta pārlūkošanas apjoms.
3.3. Interneta vietnē iegūtie personas dati un dati, kurus, ja nepieciešams pircējs turpmāk sniedz pārdevējam vēl papildus, tiek izmantoti sekojošiem mērķiem:
- Pārdevēja saziņai ar pircēju telefoniski vai e-pastā;
- Pircēja pasūtījuma apstrādei un līgumsaistību izpildei;
- Attiecīga līguma noslēgšanai, ja tāds nepieciešams;
- Pirkšanas- pārdošanas un citu nepieciešamo dokumentu (garantijas serfifikāts, līgums, reģistrācijas dokumentu utml.) sagatavošanai.
- Grāmatvedības uzskaites datu reģistros
 
4. Sīkdatnes
4.1. Sīkdatnes ir nelielas teksta datnes, kas tiek izveidotas un saglabātas Klienta ierīcē (datorā, planšetē, mobilajā telefonā un tml.), apmeklējot dulkanshop.com interneta vietnes. Sīkdatnes “atceras” lietotāja pieredzi un pamatinformāciju un tādējādi uzlabo dulkanshop.com vietnes lietošanas ērtumu.
4.2. Izmantojot sīkdatnes, tiek apstrādāti kopējie lietotāju paradumi un vietnes lietošanas vēsture, diagnosticētas problēmas un trūkumi vietnes darbībā, ievākta lietotāju paradumu statistika, kā arī tiek nodrošināta vietnes funkcionalitātes pilnīga un ērta izmantošana.
4.3. Ja Klients nevēlas atļaut izmantot sīkdatnes, Klients var to izdarīt savas pārlūkprogrammas uzstādījumos, tomēr tādā gadījumā vietnes lietošana var būt būtiski traucēta un apgrūtināta. Saglabāto sīkdatņu dzēšana ir iespējama savas ierīces pārlūkprogrammas uzstādījumu sadaļā, dzēšot saglabāto sīkdatņu vēsturi.
4.4. 
dulkanshop.com vietne izmanto funkcionālās, analītiskās, reklāmas un obligātās sīkdatnes.
5. Garantija
Visi dulkanshop.com interneta veitnē iegādātie produkti atbilst saistošajām Latvijas Republikas likumdošanas prasībām. Preču garantijas periods ir 24 mēneši, taču garantija var būt arī garāka par 24 mēnešiem tajā gadījumā, ja to uztur pats ražotājs vai piegādātājs.
Ja garantijas termiņa laikā precei ir konstatēts ražošanas defekts, tiek veikts bezmaksas garantijas remonts saskaņā ar ražotāja noteikumiem.
Garantijas laikā, remonta nepieciešamības gadījumā, prece pilnā komplektācijā ir jānogādā SIA “DULKAN” veikalā, Rīgā, Maskava ielā 322, ņemot līdzi aizpildītu garantijas talonu un preces apmaksu apliecinošus dokumentus.
Garantijas saistības tiek anulētas gadījumos:
  • ja prece, kas paredzēta personiskām (sadzīves) vajadzībām, tikusi izmantota peļņas gūšanai, ražošanas vajadzībām vai citiem nepieļaujamiem mērķiem;
  • ja prece tikusi lietota neievērojot lietošanas instrukcijā norādītos brīdinājumus;
  • ja uz preces saskatāmas nekvalificēta remonta pēdas;
  • ja veiktas izmaiņas preces konstrukcijā vai shēmā;
  • ja preces sērijas numurs ir izmainīts, izdzēsts vai nav nosakāms.
Bojājumi, kuri anulē garantiju:
  • bojājumi, kurus izraisījusi svešķermeņu, vielu, šķidrumu, kukaiņu iekļūšana preces iekšienē;
  • bojājumi, kurus izraisījusi stihija, ugunsgrēks, sadzīves faktori, nejauši ārējie faktori (strauja sprieguma maiņa elektriskajā tīklā u.c.), kā arī nelaimes gadījumi;
  • bojājumi, kurus izraisījusi neatbilstība barošanas, telekomunikācijas un kabeļu tīklu parametru standartiem un citi ārējie faktori;
  • bojājumi, kurus izraisījusi nestandarta vai nekvalitatīvu izlietojamo materiālu, rezerves daļu, komplektējošo materiālu, piederumu, aksesuāru, dažādu veidu informācijas nesēju lietošana
 
6.  Atteikumu tiesības
6.1. Jums ir tiesības 14 (četrpadsmit) dienu laikā atteikties no šā līguma, neminot iemeslu. Atteikuma tiesības neattiecas uz juridiskām personām.
6.2. Atteikuma tiesību izmantošana beigsies pēc 14 dienām, sākot no dienas, kad jūs esat ieguvis vai trešā persona, kas nav pārvadātājs un ko jūs esat norādījis, ir ieguvusi preces valdījumā.
6.3. Jums ir tiesības atteikuma tiesību izmantošanas laikā izmēģināt attiecīgo preci, lai pārliecinātos, vai tā atbilst Jūsu vajadzībām un vēlmēm. SVARĪGI! Atteikuma tiesību izmantošanas termiņā Jums ir tiesības preci lietot tiktāl ciktāl tas nepieciešams preces pārbaudei (tikpat lielā mērā, cik to varētu izdarīt pirms preces iegādes parastajā veikalā).
6.4. Izmantojot atteikuma tiesības, Jūs esat atbildīgs par preces lietošanu, kas pārsniedz preces pārbaudes nolūkam paredzēto, par tādu preces lietošanu atteikuma tiesību izmantošanas termiņā, kas nav savienojama ar labas ticības principu, kā arī par preces vērtības, kvalitātes un drošuma samazināšanos.
6.5. Ja Jūs izmantojat atteikuma tiesības un tas nav saistīts ar attiecīgās preces vai pakalpojuma neatbilstību līguma noteikumiem, tad Jūsu pienākums ir segt izmaksas, kas saistītas ar preces nosūtīšanu atpakaļ.
6.6. Lai izmantotu atteikuma tiesības, jums ir jāinformē mūs SIA “DULKAN”, juridiskā adrese Maskavas iela 322, Rīga, LV-1063, tālruņa numuri:, : 67297611 , 27761572 e-pasta adrese: shop@dulkan.lv  par lēmumu atteikties no šā līguma, un piegādāt preci ne velāk ka 14 dienas pēc pirkuma saņēmšanas.
6.7. Nauda par atgriezto preci tiek atmaksāta 10 darba dienu laikā.
6.8. Nosūtot preces uz SIA “DULKAN” veikalu, izmantojot kurjerpastu, pircejs piekrīt SIA “DULKAN” vienpusēji konstatētajam preces vizuālajam un tehniskajam stāvoklim un komplektācijai uz preces saņemšanas brīdi. Turpmākās pretenzijas par to, ka tas pircējaprāt, neatbilst tam, ko viņš/viņa nosūtījis, tiks uzskatītas par nepamatotām, tāpēc rekomendējam preces nodot klātienē, Rīgā, Maskavas iela 322.
6.9. SIA “DULKAN”  patur tiesības pircējam atteikt izmantot atteikuma tiesības vai ieturēt kompensācijas maksu gadījumā, ja prece ir lietota un/vai bojāta, ja tā nav oriģinālajā iepakojumā, vai tās iepakojums ir būtiski bojāts.
Patērētājs nevar izmantot atteikuma tiesības
Ministru kabineta 2014.gada 20.maija noteikumu Nr.255 “Noteikumi par distances līgumu” 22.punktā noteiktajos gadījumos, tajā skaitā, ja:
- preces vai pakalpojuma cena ir atkarīga no finanšu tirgus svārstībām, kuras pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs nevar kontrolēt un kuras var rasties atteikuma tiesību termiņā;
- prece tiek izgatavota pēc patērētāja norādījumiem vai prece ir nepārprotami personalizēta;
- prece ātri bojājas vai tai drīz beidzas derīguma termiņš;
- patērētājs ir atvēris iepakojumu precei, kuru veselības un higiēnas apsvērumu dēļ nevar atdot atpakaļ;
-  prece tās īpašību dēļ pēc piegādes ir neatgriezeniski sajaukusies ar citām lietām;
- līgums noslēgts atklātā izsolē;